Eu lippu

Blogi

16.3.2011 - Biokomposiitit 2011

BIOKOMPOSIITIT

15.3.2011

Luonnonkuidut ovat nousemassa merkittäväksi vaihtoehdoksi lujitemuoviteollisuudessa kun haetaan uusia ympäristöystävällisiä materiaaleja.  Puukuidut ja erilaiset luonnossa kasvavat pitkiä kuituja tuottavat kasvit kuten, pellava, hamppu, bambu ovat kaikki todellisia vaihtoehtoja.  Huoli kasvavasta ilmaston lämpenemisestä ja öljypohjaisten raaka-aineiden hintojen noususta asettaa uusia vaatimuksia käytettäville raaka-aineille.

Uusissa EU jätedirektiivissä on määrittely mm. yhdyskuntajätteen kierrättäminen, jolla pyritään kannustamaan energiatehokkuuteen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen. Syntyvästä yhdyskuntien paperi-, metalli-, muovi- ja lasijätteestä tulisi usien direktiivin mukaan kierrättää puolet ja vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä 70 % vuoteen 2020 mennessä. Lasikuitulujitteisten komposiittituotteiden käyttöä maantäyttöaineena tullaan myös rajoittamaan vuoteen 2011 mennessä.

Puutuoteteollisuus tarvitsee hyvälaatuista raaka-ainetta, jota on niukasti saatavilla. Monet puun kestävyyden parantamiseksi käytetyt kemikaalit ovat ympäristön kannalta ongelmallisia, ja puun ominaisuuksien vuoksi sen käyttökohteet ovat rajallisia. Näitä ongelmia pyritään ratkomaan kehittämällä uusia puun modifiointimenetelmiä ja perinteistä puuta korvaavia puukomposiittimateriaaleja. Komposiitti- eli yhdistelmämateriaalien suosio on kasvussa ja niistä haetaan puutuotetuoteteollisuudelle uusia tuotteita ja uutta liiketoimintaa.

Luonnonkuitukomposiitit laajentavat puun käyttömahdollisuuksia ja tuovat tuotteille aivan uusia ominaisuuksia. Mahdollinen tuoteskaala on erittäin monipuolinen, sillä komposiiteissa yhdistyvät puukuidun ja muovien parhaimmat ominaisuudet kuten keveys, lujuus, kosteuden- ja lahonkestävyys sekä hyvä kemikaalien kesto. Etuina ovat myös tuotteiden kierrätettävyys ja muut ympäristöä säästävät ominaisuudet. Komposiittien keveys tuo mahdollisuuksia korvata niillä terästä ja alumiinia. Mielenkiintoisia tulevaisuuden näkymiä alalle tarjoavat mahdollisuudet liittää komposiitteihin ominaisuuksia, kuten esimerkiksi sähköjohtavuutta tai valvonta- ja seurantamenelmiä.

Kai Hannonen

Kehityspäällikkö

Mikkelin teknologiakeskus Oy, Graanintie 5, 50190 Mikkeli, www.miktech.fi