miktech.fi

 

Eteläsavolaiset yritykset hakivat kumppaneita Kiinasta – tavoitteena pitkäaikainen yhteistyö

Julkaistu 21.09.2015
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy vei kolme eteläsavolaista yritystä tutustumismatkalle Kiinaan 1.-15.9. tapaamaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Yritykset jatkavat nyt matkalta palattuaan neuvotteluja kiinalaisten yritysten kanssa, tavoitteenaan pitkäaikaisen yhteistyön käynnistäminen.


Matka oli osa Mikkelin kehitysyhtiö Miksein Kiina-valmennusohjelmaa, jossa tuetaan eteläsavolaisia yrityksiä Kiinaan liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä. Ohjelmassa hyödynnetään Etelä-Savon maakuntaliiton solmimaa ystävyyssopimusta Shaoxingin kaupungin kanssa. Yhteistyökumppaneita osallistujayrityksille haetaan ensisijaisesti Shaoxingista, mutta tarvittaessa myös muista kaupungeista.

Ohjelmassa osallistujayrityksille on järjestetty yhteisvalmennusta mm. kiinalaisista liiketoimintatavoista ja kulttuurista, sekä kartoitettu yritysten tavoitteita Kiinan markkinoilla. Yrityksiä on tukenut Kiinan markkinoihin ja niiden haasteisiin erikoistunut asiantuntija Johanna Heikkinen Fortune Fallsista.

– Tuonnissa haasteena on potentiaalisten yhteistyökumppaneiden laaja kirjo. Kumppaniksi voidaan valita tuotteiden valmistaja tai agentti, jonka valikoima on laajempi mutta hinnat usein korkeammat. Yritysten taustat ja vientiluvat on tarkistettava, sillä joukossa on myös huijareita. Viennistä kiinnostuneen yrityksen tulee puolestaan ensin selvittää tuotteidensa realistiset markkinat ja sitten valita toimintamalli. Vaihtoehtoina on mm. oman yrityksen perustaminen Kiinaan, Hongkongiin tai Taiwaniin, myyntiagentin käyttäminen tai suora jälleenmyynti sekä yhteistyö Kiinassa toimivien yritysten kanssa.

Matkalle osallistui mosaiikkitarvikkeisiin erikoistunut MosaiikkiMiljöö, palkintojen maahantuonti- ja vähittäismyyntiyritys Mikkelin Ykköspalkinto Oy sekä ydinvoimateollisuuteen keskittynyt insinööri- ja konsulttiyritys Platom Oy. MosaiikkiMiljöön ja Mikkelin Ykköspalkinnon kiinnostus Kiinassa kohdistuu materiaalihankintoihin ja tuontiin, kun taas Platom on kiinnostunut Kiinan vientimarkkinoista. Matkaohjelma räätälöitiin kullekin yritykselle sen tavoitteiden ja yhteistyökumppanille asettamien kriteerien mukaisesti. Matkalle sovittiin tapaamiset potentiaalisimpien kumppaneiden kanssa.

MosaiikkiMiljöön yrittäjien Sirpa ja Jukka Hämäläisen mukaan matka oli onnistunut. – Ensiarvoisen tärkeää oli, että mukanamme oli Kiinaa osaava henkilö. Myös matkan käytännön järjestelyihin saimme apua hankkeesta. Tapasimme Kiinassa neljä potentiaalista yhteistyökumppania, joiden taustoja oli jo selvitetty etukäteen. Nyt jatkamme keskustelua mahdollisen yhteistyön käynnistämisestä, Sirpa Hämäläinen toteaa.

Myös Platom Oy:n myyntijohtaja Juha Putkonen kiittää matkan järjestäjiä tuesta yhtiön Kiinan vientitoiminnan edistämiseksi. – Matkan aikana vierailimme neljässä Kiinan viennin kannalta keskeisessä kohteessa. Saimme viestimme oikeaan osoitteeseen ja sovimme alustavista jatkotoimenpiteistä. Valmennusohjelma on tarjonnut Platomille tehokasta, konkreettista ja erittäin vaikuttavaa tukea Kiinan vientitoimintaamme kohtaan.

– Kiina-valmennnusohejelma sekä matka antoivat meille mahdollisuuden toteuttaa pitkäaikainen toiveemme päästä tapaamaan yhteistyökumppaneita Kiinasta, kertoo puolestaan yrittäjä Jari Matiskainen Mikkelin Ykköspalkinosta. – Oli erittäin hyvä, että projektissa oli mukana henkilö, joka tuntee Kiinan ja sen tavat. Itse matka täytti sille asetetut tavoitteet ja uskon, että tulevaisuudessa tulemme hyödyntämään saamiamme kontakteja.

Kiina-valmennusohjelmassa on mukana myös graafisen alan koneisiin Keijo Malinen Oy, joka ei päässyt osallistumaan syyskuun Kiinan-matkalle. Yritykselle järjestellään erillistä matkaa lokakuulle, ja samassa yhteydessä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy tulee myös aktivoimaan kiinalaisten matkailua Etelä-Savoon.

Lisätietoja:

Anitta Sihvonen, toimialajohtaja, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 044 794 2767, anitta.sihvonen@mikseimikkeli.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy edistää Mikkelin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä menestymistä toiminnan fokuksen ollessa erityisesti mikro- ja pk-yrityksissä. www.mikseimikkkeli.fi

Kiina-valmennusohjelma auttaa eteläsavolaisia yrityksiä selvittämään mahdollisuuksia tehdä kannattavaa liiketoimintaa Kiinassa sekä löytää yhteistyökumppaneita Kiinasta. Valmennusohjelmaa rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, kunnat sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.