miktech.fi

 

Savonlinnan Energiansäästöviikolla keskitytään kuluttajiin – omilla valinnoilla merkittävät säästöt

Julkaistu 25.09.2015
Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietetään jälleen 5.–11.10.2015. Kampanjassa tuodaan esiin keinoja säästää energiaa sekä kannustetaan ottamaan niitä osaksi arkea. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n koordinoima Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savossa -hanke nostaa kampanjan aikana esiin kotitalouksien roolin energian säästämisessä. Teollisuuden ja liikenteen lisäksi kotitalouksilla on suuri merkitys Suomen energiansäästötavoitteiden saavuttamiselle.

Energian säästäminen on osa kestävää ja ympäristöystävällistä yhteiskuntaa. Tehostamalla energiankäyttöä sekä lisäämällä uusiutuvan energian osuutta voimme hillitä ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia elinympäristöömme. Onnistuminen vaatii yhteistä päätöstä muuttaa toimintatapojamme niin työssä, kotona kuin liikenteessäkin.

Valtioneuvoston ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on vähentää energian kokonaiskulutusta 37 terawattituntia vuoteen 2020 mennessä. Suomessa on lähes 2,5 miljoonaa kotitaloutta, joten esimerkiksi uusiutuvan energian suosiminen lämmityksessä ja rakennusten lämmitystarpeen vähentäminen edistävät merkittävästi energiatehokkuutta ja pienentävät hiilijalanjälkeä. Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin tulosten mukaan eri tilojen lämpötiloja säätämällä ja pienillä investoinneilla uuteen tekniikkaan voidaan saavuttaa jopa 30–40 %:n säästöt kodin lämmitysenergian kulutukseen.

Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savossa -hanke kehottaa kotitalouksia kiinnittämään huomiota mm. lämmitykseen sekä veden, kodin sähkölaitteiden ja valaistuksen käyttöön. Yksinkertaisimmillaan kyseessä on käyttö- ja kulutustottumusten järkeistäminen: sähköä voidaan säästää sammuttamalla valot ja laitteet, hyödyntämällä energiatehokasta teknologiaa kodin laitteissa ja koneissa, sulkemalla hanat ja tukkimalla vesivuodot sekä lämmittämällä ja viilentämällä viisaasti. Ostopäätöksissä kannattaa suosia energiatehokkaita ja ympäristömerkittyjä vaihtoehtoja, ja liikkuessa julkista liikennettä. 

Kuluttajien energianeuvonta Etelä-Savossa hanke järjestää Energiaviikon aikana yhdessä Savonlinnan kaupungin kanssa sarjan tapahtumia energian käyttöön ja säästämiseen liittyen. Tapahtumat teemoineen ja ohjelmineen ovat:

Rakennusten lämmitys -teemailta (ma 5.10. klo 17–19, Savonlinnan pääkirjasto Joeli)
Kaupungin tekninen johtaja avaa Savonlinnan Energiansäästöviikon
Lämmitysjärjestelmän valinta ja vaihto
Hakelämpöyrittäjyys

Uusiutuva sähkö -teemailta (ti 6.10. klo 17–19Savonlinnan pääkirjasto Joeli)
Uusiutuva sähkö & sähkön alkuperätakuu 
Aurinkosähkö 
Mikrotuotannon liittäminen sähköverkkoon

Lämmityksen tehostaminen -teemailta (ke 7.10. klo 17–19, Savonlinnan pääkirjasto Joeli)
Lämpöpumput 
Aurinkolämpö 
Sähkölämmityksen optimointi

Tapahtumissa mukana Kuluttajien energianeuvonnan ja Savonlinnan kaupungin lisäksi Itä-Savon Lähienergia Oy, Naps Solar Systems Oy, Opti Automation Oy, Savonlinnan Lämpöpumppu Oy, Savo-Solar Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy.

Lisätietoja:

Laura Vuorinen, projekti-insinööri, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, 0440 361 623, laura.vuorinen@mikseimikkeli.fi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy edistää Mikkelin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä menestymistä toiminnan fokuksen ollessa erityisesti mikro- ja pk-yrityksissä. www.mikseimikkkeli.fi

Palvelua tarjotaan Kuluttajien energianeuvonta 2015 -hankkeen puitteissa. Hanketta koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, ja sitä rahoittavat Suur-Savon Sähkö Oy, Etelä-Savon Energia Oy, Mikkelin kaupunki, Suur-Savon Energiasäätiö sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Energianeuvontaa toteutetaan osana Biosaimaa-klusterin toimintaa ja yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa.