miktech.fi

Kärkialat


Miktechin toiminta keskittyy neljälle kärkialalle, jotka ovat teknologia- ja puutuoteteollisuus, bioenergia, ympäristöturvallisuus sekä digitointi, arkistointi sekä sähköinen asiointi ja arkistointi. Miktechin tarkoitus on kehittää kärkialojen yritysten toimintaa ja täyttää aloille asetetut pitkän tähtäimen kehittämistavoitteet. Kolme viimeeksi mainittua kuuluvat Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian "keihäänkärkiin", eli aloihin joilla kaupunki edistää alueellista erityisosaamista.


Lue lisää: