miktech.fi

Digitointi, arkistointi, sähköinen asiointi ja arkistointi


Digitalmikkeli on Mikkelissä toimivien yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin edustajien yhteenliittymä, eli klusteri, jonka tavoitteena on luoda Mikkelistä digitoinnin ja digitaalisten aineistojen arkistoinnin johtava osaaja jopa Euroopan mittakaavalla. Hanke tähtää digitoinnin, arkistoinnin sekä sähköisen asioinnin ja arkistoinnin osaamisen ja palveluiden kehittämisen edistämiseen. Arkistointi on osa tiedonhallintaa, mutta tiedon digitalisoituessa raja arkistoidun ja aktiivisessa käytössä olevan materiaalin välillä on häviämässä. Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda seudulle globaaleja, yritysten tarpeisiin perustuvia, moderneja, kustannustehokkaita ja turvallisia digitoinnin ja digitaalisten aineistojen  säilyttämis- ja jakelupalveluja. Jo lähtötilanteessa alueella on syvällistä asiantuntemusta digitoinnista, arkistoinnista sekä sähköisestä säilyttämisestä ja perusinfra laitteineen ja rakennuksineen on kunnossa.

Käytännössä Digitalmikkelin tavoitteet on jaettu kolmeen osaan.

Aineistojen käytettävyyden parantaminen tähtää siihen, että digitaalisessa muodossa olevat aineistot olisivat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Esimerkiksi jo nyt Kansallinen Digitaalinen Kirjasto (KDK) hanke tuo Suomen tieto- ja kulttuuriperintöaineistot kaikkien ulottuville sekä turvaa aineistojen pitkäaikaissäilytyksen.

Kustannustehokkaiden sähköisten palveluprosessien rakentaminen koskee erityisesti kuntasektoria, jossa sähköisen asioinnin kehittäminen on ajankohtaista. Tavoitteena on, että kunnat pystyvät jatkossa tarjoamaan nykyistä paljon enemmän ajasta ja paikasta riippumattomia itsepalveluita kuntalaisille. Tähän liittyen Kuntien Tiera Oy:n Mikkelin yksikön vetämä SARKK (sähköinen arkistointi kuntien käyttöön) hanke tähtää sähköisen arkistoinnin osaamis- ja palvelukeskuksen luomiseen.

Kolmas osio on eri aineistojen yhdistäminen uusiksi sisältötuotteiksi. Materiaalia uudenlaisen sisältötuotannon ja -liiketoiminnan luomiseen on runsaasti, siitä täytyy vain osata jalostaa jotain täysin uutta.

Digitalmikkelistä rakennetaan voimakas brändi, joka toimii jatkossa myös kansainvälisesti - tavoitteena onkin vahvan eurooppalaisen osaamis- ja palvelukeskuksen luominen Mikkelin seudulle.


Yhteyshenkilö: Vesa Sorasahi, +358 440 361 609, etunimi.sukunimi@miktech.fi

Lisätietoja: www.digitalmikkeli.fi