miktech.fi

Ympäristöturvallisuus

 

Ympäristöturvallisuuden kehittämisohjelma pyrkii edistämään ympäristöturvallisuutta alan yritysten, tutkimuslaitosten ja organisaatioiden kautta. Ohjelman tavoitteena on tehostaa ja tiivistää osaamiskeskittymän, eli klusterin, toimintaa. Klusteriin osallistuu yrityksiä, jotka valmistavat ympäristöturvallisuuteen liittyviä tuotteita tai joiden toiminnassa ympäristöturvallisuus on erityisen tärkeä, sekä sidosryhmiä, joiden toiminnassa ympäristöturvallisuudella on merkittävä rooli. Klusteri ei keskity pelkästään yritysten oman liikevaihdon parantamiseen, vaan korostaa toimijoiden keskinäisen yhteistyön merkitystä.

Ympäristöturvallisuuden kehittämisohjelmaan liittyy myös valtakunnallinen CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) -klusteri joka tähtää mukana olevien alan yritysten kansainvälistymisen ja keskinäisen yhteistyön tukemiseen. Merkittävä osa hankkeeseen osallistuneiden yritysten tuotteista on tähän asti suuntautunut sotilaspuolelle, mutta jatkossa tavoitteena on uusien sovellutusten tuominen siviilipuolen käyttöön. Hanke keskittyy tuotekehityksen tehostamiseen, tutkimuslaitosten, viranomaisten sekä yritysten yhteistyön parantamiseen sekä uusien kokonaisratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen.

 

Yhteyshenkilö:
Ympäristöturvallisuus, Heikki Silvennoinen, +358 440 365 704, etunimi.sukunimi@miktech.fi 
CBRN-klusteri, Toni Leikas, +358 440 361 628, etunimi.sukunimi@miktech.fi