miktech.fi

Missio & Visio

 

Missio

Miktechin keskeinen tarkoitus on tukea maakunnan teknologiayritysten innovaatiotoimintaa, kasvua ja kansainvälistymistä ja edistää maakunnan julkisen sektorin innovaatiotoimintaa uusien palveluiden tuottamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi.

 

Visio 

Miktechin visio vuodelle 2016 on olla ensisijainen ja paras kumppani tukemaan valittujen avainyritysten pitkäjänteistä kehittymistä. Miktechillä on vahva osaaminen, jolla Miktech edistää Mikkelin seudun kärkiosaamisalojen (sähköinen asiointi ja arkistointi, bioenergia ja ympäristöturvallisuus) kehitystä.