miktech.fi

Analysointi

Liikeidean analysointi

Liikeidean analysointipalvelu keskittyy liikeidean elinkelpoisuuden arviointiin. Analysoitava liikeidea voi olla hyvin alkuvaiheessa oleva idea, mutta myös valmista tuotetta, palvelua tai toimintatapaa voidaan arvioida. Palvelu säästää asiakkaan aikaa ja tarjoaa selkeät jatkosuunnitelmat idean eteenpäin viemiseksi. Palvelun kautta asiakas pääsee tarvittaviin asiantuntijaverkostoihin, jotka auttavat idean eteenpäin viemisessä.


Liikeidean analysointipalveluun sisältyy:

  • liikeidean elinkelpoisuuden selvittäminen
  • teknisen valmiuden selvittäminen
  • markkinatilanteen selvittäminen
  • kaupallistamismahdollisuuksien selvittäminen
  • asiantuntijan näkemys idean toteuttamiskelpoisuudesta.

 

Perusanalyysi

Perusanalyysi on yrityksen liiketoiminnan nykytilanteen ja kehittämistavoitteiden tunnistamis- ja analysointipalvelu. Perusanalyysin avulla hahmotetaan yrityksen realiteetit liiketoiminnan tulevaisuuden kehittämiseen. Perusanalyysityökalun avulla koulutettu yrityskehittäjä kartoittaa yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa yrityksen todelliset mittarit liiketoiminnan kehittämiseen. Perusanalyysipalvelu tarjoaa asiakkaalle hänen tarvitsemansa tiedot ja lisäresurssit säästämälla asiakkaan aikaa ja rahaa. Asiakas saa perusanalyysin yrityksen liiketoiminnan nykytilasta. Lisäksi asiakas saa ulkopuolisen asiantuntijan puolueettoman arvion ja toimenpide ehdotuksen, joka auttaa yritystä kehittämään liiketoimintaa haluttuun suuntaan.


Perusanalyysiin sisältyy:

  • perusanalyysin tekeminen yrityksen avainhenkilöiden kanssa
  • kirjallinen raportti
  • kirjallinen analyysi
  • keskustelu ja sopiminen jatkosuunnitelmista ja toimenpiteistä.