miktech.fi

Kehittaminen

Kehittämisohjelma

Kehittämisohjelma laaditaan Progress E3 -työkalulla. Yritykselle tehdään tilikausikohtaiset liiketoimintatavoittet, operatiivisen kehittämisen suunnitelmat, aikataulut ja budjetti. Kehittämisohjelman sisältö tuotetaan analysoimalla yrityksen liiketoimintaprosessit ja niissä tunnistetut kehittämistarpeet. Kehittämisohjelmaan sisältyy Miktech-perusanalyysi.


Kehittämisohjelmaan sisältyy:

 • perusanalyysin tekeminen
 • liiketoimintaprosessien analyysi
 • kehittämisohjelman laatiminen, sisältäen aikataulun, budjetin ja rahoitusvaihtoehdot
 • raportti asiakkaalle
 • avustaminen rahoituksen hakemisessa
 • sparraus kehittämisohjelman käynnistämisessä ja toteutuksessa
 • seuranta.
Lue lisää kehittämisohjelmasta tästä.

 

Tuotekehityspalvelu

Tuotekehityspalvelun avulla asiakas saa nopean ja laadukkaan startin tuotekehitystoimintaan. Asiakas saa myös tiedot ja lisäresurssit, joilla kehitetään liiketoimintaa kasvattava tai kannattavuutta lisäävä uusi tuote, palvelu tai toimintatapa. Tuotekehityspalvelu ratkaisee yrityksen ongelmia tuotekehitystyön valmistelussa, suunnittelussa, rahoituksen suunnittelussa sekä toteutuksessa. Miktech käyttää tuotekehityshankkeen valmistelussa ja suunnittelussa tarvittaessa erityisasiantuntijoita. Näin asiakkaan käytössä on aina paras mahdollinen asiantuntemus.


Tuotekehityspalveluun sisältyy:

 • kirjallinen projektisuunnitelma liitteineen
 • rahoitussuunnitelma
 • tarvittaessa rahoitushakemus mahdolliselle kehityshankkeen rahoittajalle.

 

Innosessio

Innosessio toteutetaan käyttämällä luovaa ongelmanratkaisumenetelmää. Tavoitteena on asiakasyrityksen kilpailukyvyn parantaminen, uusien toimintatapojen kehittäminen sekä yrityksen toiminnan ja kasvun vauhdittaminen. Innosessio tarjoaa korkeatasoisen erikoisasiantuntijoiden näkemyksen asiakkaan valitsemasta aihealueesta. Tuloksena on konkreettinen suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Innosessiossa yrityksen edustajat ja asiantuntijat kartoittavat ja ratkaisevat yrityksen tulevaisuuden kehitystarpeita.


Innosessioon sisältyy:

 • ensisessio: yrityksen toimintaan perehtyminen, ongelman määrittely, asiantuntijoiden etsintä ja valitseminen yhdessä asiakkaan kanssa, innosessiopäivän sisällöstä ja toimintamallista sopiminen
 • innosessiopäivä: ideoinnin alustus, ideointivaihe, ideoiden jatkojalostus
 • seurantapäivä: asiakkaan ohjaus ja neuvonta kehityssuunnitelman mukaisten toimien toteuttamiseksi.