miktech.fi

Progress

Progress E3 Kehittämisohjelma


Progress E3 Kehittämisohjelmatyökalulla laaditaan yritykselle tilikausikohtaiset liiketoimintatavoitteet, operatiivisen kehittämisen suunnitelmat, aikataulut ja budjetti. Progress E3 työkalulla yrityksen johtoryhmä laatii vuosisuunnitelmat, tekee seurannan ja päivittää suunnitelmia jatkuvasti.

Kehittämisohjelman sisältö tuotetaan analysoimalla yrityksen liiketoimintaprosessit ja niissä tunnistetut kehittämistarpeet. Toinen lähde kehittämissuunnitelman tuottamiseen on E1 strateginen toimenpideohjelma, jolloin strategia jalkautetaan toiseen suuntaan liiketoimintaprosesesseihin ja sitä kautta kehittämistoimenpiteiksi.

E3 Kehittämisohjelmatyökalu tuottaa automaattisesti kehittämisohjelmaraportin ja paljon visuaalisia kuvaajia, joita voidaan käyttää johtamisen ja viestinnän apuna. Tutustu malliraporttiin alla olevasta linkistä ja ota yhteyttä mikäli kiinnostuit toteuttamaan Progress E3 Kehittämisohjelman yrityksellesi!

Progress E3 malliraportti


Liiketoimintaprosessit


Progress Liiketoimintaprosessit


Työkalussa liiketoimintaprosessit on jaettu viiteen erilliseen osa-alueeseen, jotka ovat yrityshallinto, asiakkuudenhallinta, tuotantoprosessienhallinta, tutkimus & tuotekehitys ja yritysinfrastruktuuri. Jako on muodollinen, ja tehty helpottamaan kokonaisuuden hahmottamista.

Liiketoimintaprosessit soveltuvat toimialasta riippumatta palveluja tuottavaan tai tuotannolliseen yritykseen. Liiketoimintaprosessien avulla yrityksen on helpompi järjestellä substanssiosaaminen ja teknologia niin, että se tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen.