miktech.fi

Selvitykset

Uutuusselvitys

Uutuusselvitys on yrityksille ja yksityishenkilöille suunnattu palvelu, jolla selvitetään asiakkaan tuote- tai palveluidean uutuusarvo. Uutuusselvitys helpottaa päätöksentekoa ja kartoittaa idean suojausmahdollisuudet.


Uutuusselvitykseen sisältyy:

 • idean uutuusarvon selvitystyö
 • idean suojaamismahdollisuuksien selvittäminen
 • purkutilaisuus ja kirjallinen raportti
 • asiantuntijan näkemys tarvittavista toimenpiteistä
 • mahdollisista jatkotoimenpiteistä sopiminen.

 

Teknologiaselvitys

Teknologiaselvitys on kaikenkokoisille teknologiayrityksille suunnattu asiantuntijapalvelu. Selvitys tukee tutkimus- ja tuotekehitystyötä ja tuottaa objektiivista tietoa päätöksenteon tueksi. Teknologiaselvitys auttaa yritystä ratkaisemaan tuotteeseen tai sen valmistukseen liittyvän teknisen ongelman. Teknologiaselvitys auttaa myös yritystä tunnistamaan teknologialleen tai tuotteelleen uusia sovelluskohteita. Yrityksiä autetaan hyödyntämään uutta teknologiaa yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.


Teknologiaselvitykseen sisältyy:

 • kirjallinen raportti
 • asiantuntijan analyyttinen näkemys jatkotoimenpiteistä.

 

Markkinaselvitys

Markkinaselvityksen avulla saadaan käsitys potentiaalisten uusien asiakkaiden kiinnostuksesta tuotetta tai palvelua kohtaan. Selvityksen toteuttamisella vaikutetaan positiivisten mielikuvien syntyyn ja tätä kautta vastaajaryhmän kiinnostukseen tutkittavasta tuotteesta tai palvelusta. Markkinaselvitys toimii myös myynnin ja markkinoinnin työkaluna. Markkinaselvityksellä saavutettavina etuina asiakkaan oma mielikuva tuotteen tai palvelun markkinoista kirkastuu. Selvityksen tuloksia voidaan käyttää myös tukena rahoitusneuvotteluissa. Asiakkaan oma myynti- ja markkinointityö tehostuu ja nopeutuu, koska tuloksien avulla myynti- ja markkinointitoimenpiteet kohdistuvat juuri oikeille asiakkaille. Myös myyntiennusteiden luotettavuus parantuu.


Markkinaselvitykseen sisältyy:

 • kohderyhmärekisterin koostaminen
 • kysymyspatteriston laatiminen
 • tutkimusaineiston läpikäynti
 • tulosten raportointi