iNEMIS

iNEMIS (Intelligent National Emergency Management Information System), Etelä-Savon Pelastuslaitoksen vetämä hanke-aihio tähtää useiden toimijoiden käyttöön tarkoitettuun tilannejohtamisen työkaluun. Palvelu perustuu olemassa olevaan teknologiaan ja reaali-aikaisiin käyttäjäkunnalle räätälöityihin tilannekuviin. Hanke toteutetaan  uudella konseptilla, jossa otetaan myös kansalaiset mukaan toiminnan piiriin.


                   INEMIS 2

INEMIS