Läsäkoski Open

Safesaimaa -klusterin toimijoiden yhteishanke Läsäkoski Open on vedenlaadun monitorointipilotti, minkä tavoitteena on edistää matkailua ja ympäristöliiketoimintaa. Hanke laajentaa käynnissä olevaa OPEN -hanketta, samalla tukien myös tutkimusta ja koulutusta. Päämääränä on kehittää teknisiin innovaatioihin perustuvia matkailun edistämiskeinoja. Miktech Oy on hankkeen koordinaattori.

Hankkeeseen osallistujat

Läsäkoski: pilotin loppuasiakas
-Matkailun edistämis- ja loppukäyttäjänäkökulma

NRM Oy: sensoritoimittajan ja vesiasiantuntija
-Vedenlaatusensorien ja sovelluksen asiantuntija

Observis: käyttöliittymä ja integroinriasiantuntija
-sovellukset, käyttöliittymä ja rajapinta

MAMK: rajapinta OPEN -hankkeeseen
-Kytkentä OPEN -hankkeeseen, insinöörityöt sekä mahdollisen tutkimuksen  toteuttaja

Miktech Oy: fasilitaattori
-hankkeen ja rahoituksen organisointi

http://events.observis.fi/lasakoski/Läsäkoski