Metsäsairila Konsepti 2020+

Metsäsairila Konsepti 2020+ hankkeen tavoiteena on Mikkelin Metsäsairilan alueella toimiva vahva ympäristöliiketoiminnan keskus. Keskus on "best practise" teknologioita tutkiva, soveltava ja kaupallistava yhdyskuntien erilaisten materiaalivirtojen jalostukseen ja kierrätykseen keskittyvä teollisuusalue. Metsäsairila mahdollistaa uusien teknologioiden käyttöönottamisen ja uudentyyppisen ympäristöalan yritystoiminnan syntymisen public-private kehityspuitteissa.

Metsäsairilan jätekeskus on noin 60 hehtaarin laajuinen alue. Metsäsairilan jätekeskus toimii 1,7 hehtaarin alueella. Jätekeskuksen nykyisiä toimintoja on jätteiden loppusijoitusalue, energiana hyötykäytettävien jätteiden siirtokuormauskenttä, pientuottajien lajittelualue, vaarallisten jätteiden (ongelmajäte) vastaanottorakennus, hyödynnettävien jätteiden varastointikenttä, pilaantuneiden maiden käsittelykenttä, kaatopaikkakaasun pumppausasema sekä mikroturbiinilaitos, Paperinkeräys Oy:n paalaamohalli, Vapo Biotech Oy:n kompostointilaitos ja mullan myynti pienasiakkaille.
 
Tutustu Metsäsairilan alueeseen ja sen mahdollisuuksiin virtuaalisesti tästä:
Alueen Virtuaaliesitys (c) Miktech Oy ja Passoja Desing 2012

Mikkelin vesilaitos siirtyy alueelle noin 2017. Ensin tarkoituksena on siirtää Mikkelin Pursialasta jäteveden puhdistamo Metsäsairilan alueelle ja aikaa myöten laajentaa keskuspuhdistamoksi, johon liitetään Ristiina ja Anttola mukaan.

Metsäsairila