Julkiset yhteistyökumppanit

Etelä-Savon ELY-keskus: Tärkeä yhteistyökumppani ympäristöön liittyviissä toiminnoissa.

Etelä-Savon Pelastuslaitos: Keskeinen yhteistyökumppani eri hankkeissa.

Mikkelin kaupunki Kaupungin johto,kaavoitus ja ympäriostötoiminnot mahdollistavat ja ovat sitoutuneet tukemaan Safesaimaan toimintaa.  

Mikkelin Vesilaitos: Yhteistyökumppani ja mahdollistaja useissa hankkeissa.

Puolustusvoimat:   Maavoimien Esikunta, Mikkeli

Ely

ESPL

MIkkelin kaupunki

Puolutusvoimat