Rahoittajat

Euroopan aluekehitysrahasto  Euroopan unioni osallistuu alueiden kehittämiseen Euroopan aluekehitysrahaston varoin viiden ohjelman avulla.

Etelä-Savon ELY-keskus  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtiohallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Etelä-Savon maakuntaliitto  Aluekehitysviranomainen, joka vastaa oman maakuntansa yleisestä kehittämisestä.

Mikkelin kaupunki  Etelä-Savon maakuntakeskus ja merkittävä hallinnollinen keskus.

Yritykset

TEKES (hankkeet) Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus.


EAKR
Ely

FI Maakuntaliitto vaaka 1


MIkkelin kaupunki

Tekes