Tietoa hankkeesta

Saimaa Routes on Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n hallinnoima, vuosina 2013-2014 toteutettava kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on kehittää Mikkelin seudun ja Etelä-Savon virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa parantamalla asukkaiden ja alueen matkailijoiden tietoisuutta käytettävissä olevista reitistöistä ja näiden varsilla sijaitsevista palveluista.

Mitä toimenpiteitä kehittämisohjelmassa tehdään?

Kartoitamme:

 • nykyiset matkailu- ja virkistyskäytössä olevat reitit sekä näiden kunnon ja ylläpitäjän
 • aiemmissa reitistöhankkeissa toteutetut, jo olemassa olevat kulttuuripolut sekä opastetut kierrokset
 • edellä mainittujen reitistöjen osalta kuluttajan käytössä olevat karttamateriaalit ja muun reitti-informaation
 • reitistöjen läheisyydessä sijaitsevat palvelut

Toteutamme:

 • reitistöinformaation keräämisen reitistötietokantaan
 • palvelutiedon keräämisen palvelutietokantaan (yhteistyössä Mökkimanageri-hankkeen kanssa)
 • reitti-informaation yhtenäistämisen pyrkimällä käyttämään SFS 4424 –standardia
 • seudullisesti merkittävien painettujen karttojen toteuttamisen/ uusimisen
 • verkkopohjaisen reitistöportaalin, jonka avulla kuluttajan on mahdollista etsiä tietoa reiteistä ja palveluista
 • mobiilisovellukset yleisimmille älypuhelinmalleille (Apple iOS, Android, Windows Phone)
 • reitistöjen ja uusien palvelujen markkinointitoimenpiteitä