AJANKOHTAISTA

Tiedekeskuksen paikaksi satama

-Erityisesti kaksi ensin mainittua ovat kiinnostavia, sillä jatkossa niihin voisivat Tiedekeskuksen lisäksi sijoittua Mikkelin tällä hetkellä hajallaan olevat taidemuseot, toteaa Tiedekeskus Mikkeli –hankkeen projektipäällikkö Jarmo Vuorinen.
Museoita yhdistämällä saataisiin aikaan merkittäviä taloudellisia hyötyjä muun muassa henkilö- ja tilakustannuksissa.
Tiedekeskuksen tilan tarve on noin 1500 – 2000 neliötä, ja sekä ”Sillanpääasema”- että satamamakasiinivaihdoehdoissa taidemuseot mahtuisivat hyvin uudisrakennuksien tiloihin.
-Satamasta rakentuisi silloin keskeinen ja yhtenäinen kulttuurikeskus, Vuorinen mainitsee.

Seuraava vaihe tilavaihtoehtojen selvitystyössä on olemassa olevien rakennusten kuntoarviointi.
-Sekä makasiinien että veturitallien kunnosta tehdään arvioinnit, mikä vaikuttaa jatkosuunnitelmien tekemiseen.
-Veturitallien seinät ja maaperän mahdolliset haitalliset jäämät tutkitaan ja tehdään kustannusarvio niiden puhdistamisesta. Niin ikään arvioidaan vanhojen makasiinien kunnostustarve ja kustannukset, Vuorinen toteaa.

Lopullinen valinta Tiedekeskuksen paikasta tehdään syyskuussa.
-Tavoite on, että Tiedekeskus aukaisisi ovensa viimeistään viiden vuoden päästä, Jarmo Vuorinen arvioi.

Tiedekeskus Mikkeli –hanke käynnistyi vuoden alussa, ja sen tavoitteena on selvittää, millaisin edellytyksin Mikkeliin voitaisiin perustaa tiedekeskus. Selvitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä vuonna 1988 Vantaan Tikkurilaan avatun Tiedekeskus Heurekan kanssa.
Sijoittumiseen liittyvän selvitystyön on tehnyt Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy. Nyt tehty selvitys perustuu kaupunginvaltuuston ja –hallituksen sataman alueen kehittämissuunnitelmaan.