TIETOJA HANKKEESTA

Tiedekeskus Mikkelin tavoitteet

Tiedekeskus palvelee seudun asukkaita ja matkailijoita ja on koulutyötä tukeva oppimisympäristö, joka toimii myös erilaisten tilaisuuksia ja tapahtumien näyttämönä. Tavoitteena on 100 000 kävijää vuodessa.

Tiedekeskuksen kautta halutaan lisätä Etelä-Savon tunnettuutta ja nostaa alueen vetovoimaa. Keskuksen myötä voidaan vaikuttaa myös työpaikkojen määrän lisääntymiseen Etelä-Savon alueella.

Tiedekeskus Mikkelin näyttelyt

Ensimmäiset näyttelyt vuokrataan Heurekalta. Paikallisen tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän panos on jatkossa oman näyttelytuotannon keskeinen ehto. Omat näyttelyt ovat silloin vastaavasti Heurekan ja muiden tiedekeskusten käytettävissä.

Näin erottaudutaan muista

Oma paikallinen identiteetti on tärkeä vetovoimaisuuden ehto. Näyttelyiden uusiutuminen on myös tärkeää, jotta kävijä tulee tiedekeskukseensa yhä uudestaan. 

Yksi erottautumismuoto voisi olla uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energiamuotojen esitteleminen esimerkiksi siten, että kävijät näkisivät rakennuksen kulloisenkin energiakulutuksen ja sen, mistäkaikesta ja millä keinoion tuo energia saadaan. 

 

Tiedekeskukset maailmalla

Maailmassa on noin 1500 tiedekeskusta, joissa käy vuosittain yli 300 miljoonaa kävijää. Tutkimustiedon mukaan tiedekeskus vaikuttaa aikuisten asenteisiin tiedettä kohtaan, oppilaiden motivaatioon ja oppimiseen sekä nuorten uravalintaan. Tiedekeskus on usein myös paikallinen nähtävyys, jolla on selvä taloudellinen vaikutus paikallisyhteisöön. Esimerkiksi tiedekeskus Heurekan taloudelliseksi vaikuttavuudeksi pääkaupunkiseudulla on arvioitu noin 18 miljoonaa euroa vuodessa.

Tiedekeskus on näyttely- ja toimintakeskus, joka kertoo tieteestä, teknologiasta ja tutkimuksesta innostavasti ja yleistajuisesti. Keskeisintä toimintaa ovat  vuorovaikutteiset näyttelyt, joissa kävijä voi itse tehdä kokeita ja kokea oivaltamisen iloa. Näyttelyitä täydentää ohjelmatoiminta, mm. luennot, keskustelut ja teemapäivät, sekä kouluohjelmat.