eastwood.fi

Puurakentaminen RoadShow Mikkelissä

Julkaistu 22.03.2012
Tilaisuuden suosio yllätti järjestäjät, paikalla 200 kuulijaa.

Mikkelissä järjestettävä RoadShow-seminaari kuuluu puutuoteteollisuuden käynnistämään Puurakentamisen RoadShow 2012 tapahtumaan, jonka aikana järjestetään helmi-maaliskuussa puurakentamisen seminaareja 13 eri paikkakunnalla. Seminaarien suosio on yllättänyt järjestäjät eli puualan yritykset ja Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) puurakentamisen kehittämisohjelman, sillä tähän mennessä pidetyissä RoadShow-seminaareissa on ollut kaksi kertaa enemmän kuulijoita kuin aluksi arvioitiin. Joillakin paikkakunnilla on salit vaihdettu isommiksi suuren suosien vuoksi. Myös Mikkelin seminaariin osallistuu hyvin paljon yritysten ja kuntien päättäviä henkilöitä, kaikkiaan osallistujia on lähes 200 henkilöä.

Seminaarissa käydään useiden eri asiantuntijoiden puheenvuoroissa läpi mm. puurakentamisen ajankohtaisia muutoksia, uusia määräyksiä, uutuusratkaisuja sekä niiden tuomia uusia mahdollisuuksia. Tärkeimpiä aiheita ovat valtion puuohjelma, energiatehokkuus, lähiötalojen korjaus, puukerrostalorakentaminen ja julkinen puurakentaminen.

Seminaarien suuren suosion syy on osittain siinä, että puu mielletään nykyään hyvin terveelliseksi materiaaliksi. Se on myös hyvin ekologinen rakennusmateriaali, jota tulevaisuuden kuluttajat arvostavat entistä enemmän ja ovat valmiita maksamaan ns. terveellisestä asumisesta. Puurakentaminen kiinnostaa siis metsästä elävää Etelä-Savoa. Osallistujat näkevät puurakentamisessa uusia elinkeinomahdollisuuksia, johon tähtää myös TEM:n vuodenvaihteessa käynnistetty Puurakentamisen kehittämisohjelma.

Uusia bisnesmahdollisuuksia
TEM:n puurakentamisen kehittämisohjelman päällikkö, arkkitehti, TkT Markku Karjalainen, täsmentää vielä, että puurakentamisella on aivan uusia bisnesmahdollisuuksia, jotka eivät ole keneltäkään pois. Ne ovat lähiöissä olevien kerrostalojen julkisivujen energiaremontit, joita on muuten jo tehty Mikkelissä ja näyttävin lopputuloksin. Toinen uusi iso mahdollisuus on lisäkerrosten rakentaminen puurakenteisina tilaelementteinä nykyisten 1960- ja 1970-luvulla rakennettuihin kerrostaloihin. Kolmas hyvä bisnesmahdollisuus liittyy v:sta 2017 alkaen vaadittavaan rakennusmateriaalien ympäristövaikutusten arviointiin. ”Siihen on aikaa vielä monta vuotta, mutta puutuotteet ovat luonnollisestikin voittajien joukossa, kun tehdään ympäristövaikutusten arviointeja käytettävistä rakennusmateriaaleista joidenkin vuosien kuluttua,” jatkaa ohjelmajohtaja Aki Hakala Miktech Oy:stä.

”Yrityksissä on tällä hetkellä pulaa puurakentamisen osaajista niin suunnittelijoiden kuin työmaapäälliköidenkin osalta, joten puurakentamisen koulutusta tullaan lisäämään koko valtakunnan tasolla tulevina vuosina huomattavasti”, toteavat Hakala ja Karjalainen yhteen ääneen.


Mahdollisuuksia Etelä-Savon kunnille
Seminaarissa paikallisia näkemyksiä edustavat maakuntajohtaja Matti Viialainen, rakennusneuvos Matti Lipsanen (Rakennusliike U. Lipsanen Oy) ja kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen (Mikkelin kaupunki). Innovatiivisesta tavasta kehittää pienen kunnan asumista kertoo Teppo Sirniö Petäjäveden kunnasta. Hänen esityksensä kiinnostaa varmaankin monien pienempien kuntien päättäjiä, koska Petäjävesi on onnistunut loistavasti puurakentamisen avulla lisäämään kunnan vetovoimaa. Se näkyy myös uusien asukkaiden määrässä. Näistä puheenvuoroista löytyy myös alueen kunnille uusia, toteuttamiskelpoisia ideoita asuntoalueiden vetovoiman kasvattamiseen.

Seminaarin kohderyhmiä ovat mm. rakennuttajat, rakennusliikkeet, arkkitehdit, suunnittelijat, kaavoittajat, kuntapäättäjät, palo- ja rakennusvalvontaviranomaiset sekä tietenkin myös sijoittajat, vakuutusyhtiöt, rahoituslaitokset ja muut puurakentamisesta kiinnostuneet yritykset ja alan ammattilaiset sekä alan opettajat ja opiskelijat.

Miktech Oy:n hallinnoima Eastwood 2014-ohjelma järjestää Puurakentamisen seminaarin yhdessä Puuinfo Oy:n ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa.

Lisätietoja
ohjelmapäällikkö, TkT Markku Karjalainen, Puuinfo Oy, p. 040 5832127,
markku.karjalainen@puuinfo.fi, www.puuinfo.fi

ohjelmajohtaja Aki Hakala, Miktech Oy, p. 0440 361 624, aki.hakala@miktech.fi
www.miktech.fi, www.eastwood.fi

Tilaisuuden järjestelyistä Mikkelissä vastaa Miktech Oy, jonka hallinnoima Eastwood 2014-ohjelma on puutuotealan ja puurakentamisen kasvu- ja kehittämisohjelma. Ohjelmaa rahoittaa Etelä- ja Pohjois-Savon kunnat, yritykset sekä Euroopan aluekehitysrahasto. Rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.