eastwood.fi

Puurakentamisen info- ja keskustelutilaisuus 30.10.2012 Pieksämäellä

Julkaistu 01.10.2012
Puurakentamisen info- ja keskustelutilaisuus yritysten ja kuntien edustajille Pieksämäellä 30.10.2012

Eastwood-ohjelma järjestää yhdessä TEM:n Puurakentamisen kehittämisohjelman kanssa syksyn 2012
aikana Pohjois- ja Etelä-Savossa info- ja keskustelutilaisuuksia. Niissä keskustellaan mm. kaupunkien ja
kuntien päättäjien ja asiantuntijoiden sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) puurakentamisohjelman
päällikkö Markku Karjalaisen kanssa puurakentamisen edistämismahdollisuuksista. Lisäksi haetaan
erityisesti uusia rakennuskohteita, jotka voitaisiin toteuttaa puurakenteisina. Tapaamme myös
rakennusliikkeiden ja rakennuttajien edustajia sekä tonttien omistajia ja muita päätöksen tekijöitä, jotka
voivat omilla päätöksillään ja työllään vaikuttaa uuden puurakentamisen kehittämiseen ja siten uusien
työpaikkojen syntymiseen.
Paikka: Pieksämäen

Katso ohjelma ja aikataulu

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Ohjelmajohtaja
AKI HAKALA
Puh 0440 361 624
aki.hakala@miktech.fi

tai

Kehityspäällikkö
AKI HYTÖNEN
Puh. 044 785 6252
aki.hytonen@savonia.fi