eastwood.fi

Puurakentamiselle ja puutuoteratkaisuille on kasvavaa kysyntää

Julkaistu 29.11.2012
Uusia puukerrostaloja on vireillä eri puolille Suomea yli 7 000 asunnon verran, kun tähän asti moderneja puukerrostaloasuntoja on rakennettu kaikkiaan noin 650. Puutuotteiden kysynnän oletetaan kasvavan globaalisti, kun huoli ilmaston lämpenemisestä ja uusiutumattomien luonnonvarojen ehtymisestä kasvaa.

Uusia puukerrostaloja on vireillä eri puolille Suomea yli 7 000 asunnon verran, kun tähän asti moderneja puukerrostaloasuntoja on rakennettu kaikkiaan noin 650. Puutuotteiden kysynnän oletetaan kasvavan globaalisti, kun huoli ilmaston lämpenemisestä ja uusiutumattomien luonnonvarojen ehtymisestä kasvaa.

– Suomessa on erinomaisia mahdollisuuksia lisätä puun käyttöä asumisessa ja kehittää aivan uusia tuotteita puusta ja puubiomassasta, niin kansainvälisille kuin kotimaan markkinoille. Puurakentaminen ja puutuotteet ovat keskeinen osa Suomen kehittyvää biotaloutta, totesi Puupäivässä esiintynyt Metsäalan strategisen ohjelman johtaja Sixten Sunabacka.

– Selvitysten mukaan neljä viidestä suomalaisesta pitää puurakentamista kannatettavana asiana. Se koetaan osaksi suomalaisuutta. Alan osaamisen kasvun toivotaan uudistavan suomalaista asuntotuotantoa ja luovan samalla uusia työpaikkoja sekä vientiosaamista, kertoi Metsäalan strategisen ohjelman (MSO):n puurakentamisohjelman kehittämispäällikkö Markku Karjalainen 29.11.2012 Puupäivässä Helsingissä. Puupäivä keräsi tänä vuonna ennätykselliset 1 200 osallistujaa.

– Tavoitteena ei ole saada aikaan yksittäisiä puukerrostaloja, vaan laajoja ja korkeatasoisia puutaloalueita, joissa puuta on hyödynnetty monialaisesti asuinympäristön osana. Tällaisia uusia kohteita on tulossa muun muassa Espooseen, Tampereelle, Turkuun, Raumalle, Helsinkiin, Jyväskylään ja Joensuuhun, listasi Karjalainen.

– Puurakentamisen koulutus on päivittymässä kaikilla oppilaitostasoilla, jotta erityisesti suurimittakaavaisen teollisen puurakentamisen kasvavaan kysyntään voidaan vastata. Aalto-yliopisto aloittaa opetuksen päivittämisen vuoden 2013 alkupuolella ammatissa toimivien täydennyskoulutuksella. Tavoitteena on kouluttaa seuraavan viiden vuoden aikana 150 uutta puurakentamisen huippuammattilaista lisää, totesi Karjalainen.

Saha- ja puutuotealan kasvun ja viennin edistäminen ovat MSO:n seuraavia painopistealueita

Metsäalan strategisen ohjelman päätehtävä on edistää alan kilpailukykyä ja uudistumista. Tähän asti ohjelmassa on panostettu erityisesti puurakentamiseen. Puurakentamisen ohessa on nyt tarkoitus panostaa myös saha- ja puuteollisuuden kasvuun ja viennin edistämiseen. Hyvä kilpailukyky on koko puutuotealan kansainvälistymisen ja kasvun perusedellytys. Viennin ja kasvun edistämiseksi on Tekesin kasvuväylämallin mukaisesti käynnistetty hanke puuteollisuusyritysten liiketoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi on perusteilla alan yrityksille yhteinen Internet-pohjainen palvelualusta ja rakenteilla on vahva ”Puun tarina”.

– Puuteollisuuden kehittymiselle luodaan erinomaiset edellytykset yritysten ja Tekesin uudenlaisella yhteistyöllä. Mukaan on jo ilmoittautunut ryhmä kasvuhaluista puualan yritystä. Viennin edistämistä systematisoidaan ja tehostetaan valtiovallan ja yritysten yhteistyönä Team Finland -mallin mukaisesti, jatkoi Sunabacka.

Lisätiedot:
strateginen johtaja Sixten Sunabacka, TEM, puh. 040 036 6148 (MSO)
kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, TEM, puh. 040 583 2127 (MSO/Puurakentamisohjelma)