eastwood.fi

Puurakentamista ja puualaa on kehitetty jo yli 100 kumppanin kanssa

Julkaistu 13.03.2014
Puurakentamista ja puualaa on kehitetty Eastwood-ohjelmassa jo yli 100 kumppanin kanssa. Puurakentamisen ja puutuotealan aktivoimiseen ja kehittämiseen tähtäävä Eastwood 2014 -ohjelma on palvellut jo noin 120 savolaisen yrityksen, kunnan tai muun julkishallinnon organisaation kehitystarpeita. Työn tuloksena kunnissa on käynnistetty useita puurakennushankkeita, mutta uusia kohteita – mielellään maisemaan hyvin istuvia puurakenteisia pienkerrostaloja – kaivataan edelleen muutama lisää. Lisäksi kehitystyön painopiste on puuyritysten tarpeita vastaavissa uudistumis- ja kansainvälistymishankkeissa, kertoo Eastwoodin ohjelmajohtaja Aki Hakala Miktech Oy:stä. Uusia markkinoita haetaan mm. Aasiasta.

Puutuotealan yritykset saavat Eastwood-ohjelman kautta yrityskohtaista neuvontaa nopeasti ja hyvin vaivattomasti: asiakkaille laaditaan yhdessä mm. kehittämis- ja rahoitussuunnitelmia, ja yrityksiä tuetaan esimerkiksi markkinoinnissa ja vientimarkkinoiden avaamisessa. – Vienti on erityisen tärkeää vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa; se on monelle yritykselle lähes ainoa keino saada riittävästi lisää tarvittavia tilauksia ja töitä, Hakala toteaa.

Yksi Eastwood-ohjelman asiakkaista on puurakentamiseen ja hirsitaloasumiseen keskittyvä Lameco LHT Oy. – Lameco on hyvä esimerkki yrityksestä, joka on hyvin ennakkoluulottomasti, rohkeasti ja ahkerasti hakenut ja myös saanut uusia asiakkaita vientimarkkinoilta Eastwoodin asiantuntijoiden tuella. Asiakkaita ja uusia markkinoita kannattaa lähteä hakemaan muutaman yrityksen ryhmissä ja idän suunnalta ja jopa Japanista tai muualta Aasiasta asti, Hakala toteaa.

Lamecon toimitusjohtajan mukaan yrityksen kehitystyön taustalla on hirsimarkkinoiden voimakas muutos. – Muutoksen myötä olemme halunneet valita useita tukijalkoja kasvun ja kannattavuuden turvaamiseksi. Tämä vaatii jatkuvaa kehittämistä sekä tuotteiden monipuolistamiseksi että uusien markkinoiden avaamiseksi, kertoo toimitusjohtaja Ismo Rautiainen Lamecosta. – Keskeiset uudet strategian kehityskohteemme ovat liittyneet liimattujen rakennustuoteosien kehittämiseen, kuluttajamarkkinoille siirtymiseen, raaka-aineen saannin turvaamiseen sekä uusien markkina-alueiden avaamiseen Kiinassa, Japanissa ja Venäjällä.

Eastwoodin rooli Lamecon kehitystyössä on painottunut mm. kehitystarpeiden hankkeistukseen, liiketoiminnan suunnitteluun, markkinointiin sekä tutustumismatkoihin vientimarkkinoille, kertoo Rautiainen. – Luottamuksellisuus on tärkeä tekijä kehittämistyössä. Jos se on kunnossa, sekä pienistä kysymyksistä että suuremmista strategiaan liittyvistä pohdinnoista voidaan keskustella nopeasti ja suoraan. Puutuoteala tarvitsee puolueetonta toimijaa, joka ymmärtää toimialaa ja pystyy viemään yrityksien tarpeita eteenpäin ilman intressiristiriitoja, Rautiainen kiteyttää.

Lisätiedot:

Aki Hakala, Eastwood 2014 -ohjelmajohtaja, Miktech Oy, 0440 361 624, aki.hakala(at)miktech.fi

Ismo Rautiainen, toimitusjohtaja, Lameco LHT Oy, 0400 579376, ismo.rautiainen(at)lamecolht.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

EASTWOOD 2014 on puutuotealan ja puurakentamisen kasvu- ja kehitysohjelma, jonka tärkein tehtävä on tukea puualan tuotanto- ja palveluyritysten sekä puurakentamisen kilpailukyvyn kehittämistä. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, kunnat ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto. Muut osarahoittajat ovat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.