eastwood.fi

Uusi Puu-Kuopio -arkkitehtuurikilpailu ratkaistu

Julkaistu 14.05.2014
Miktechin johtaman Eastwood-ohjelman ja Kuopion kaupungin yhdessä järjestämä Uusi Puu-Kuopio -kilpailu on ratkaistu. Kilpailuun saapui yhteensä 30 ehdotusta, joista palkittiin kaikkiaan kuusi. Kilpailun tuomariston mukaan ehdotuksia voidaan hyödyntää alueen jatkosuunnittelussa.

Arkkitehtiopiskelijoille suunnatun kilpailun suunnittelualueena on ollut Minna Canthin kadun, Haapaniemenkadun, Kirkkokadun ja Savonkadun rajaama ruutukaava-alue Kuopion kaupungin keskustassa. Kilpailun tavoitteena on ollut löytää moderniin teolliseen puurakentamiseen tukeutuva vetovoimainen täydennysrakentamissuunnitelma puukaupunkien rännikatujen varsille. Keskustojen täydennysrakentaminen on monissa suomalaisissa kaupungeissa ajankohtainen, mielenkiintoinen ja haastava tehtävä.

Kilpailutehtävä oli opiskelijoille lähtökohdiltaan erittäin vaikea. Tehtävässä tuli sovittaa yhteen asuntosuunnittelua, uutta puurakentamistekniikkaa, olemassa olevan korttelirakenteen täydennysrakentamista ja sen parantamista, pihasuunnittelua, haasteellisia pysäköinnin järjestelyjä ja kaupunkikuvan kohentamista rännikatujen varsilla.

Näiden kaikkien osatekijöiden samanaikainen ja onnistunut ratkaisu osoittautui kilpailussa ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi, jota kukaan kilpailijoista ei onnistunut ehdotuksessaan täysin ratkaisemaan. Kilpailu tuotti kuitenkin esimerkillisen hyviä osaratkaisuja ja kehityskelpoisia ideoita jatkosuunnittelua varten. Tuomaristo päätti tästä syystä ja kuuden kärkipään ehdotuksen tasaisuuden vuoksi jakaa palkinnot kilpailuohjelmasta poiketen seuraavasti: 2. palkinto 2 kpl a’ 1500 €, 3. palkinto 1000 € ja 3 kpl lunastuksia a’ 500 €. Tuomaristo päätti korottaa alun perin kilpailun palkintokassaan varattua 5000 € palkintosummaa viidellä sadalla eurolla ja lunastaa lisäksi yhden lisäehdotuksen yleisöäänestyksen perusteella. Kunniamainintoja ei kilpailussa jaettu. Palkitut työt ovat esillä Kuopion kaupungin valtuusto- ja virastotalolla.

Kilpailun tuomaristo esittää, että Kuopion kaupungin rännikatujen varsien täydennysrakentamisen tutkimista jatketaan ja tästä arkkitehtuurikilpailusta saatua tietoa käytetään hyväksi jatkosuunnittelussa esim. asemakaavatyössä. Suunnitelmien pysäköintiratkaisut ja taloudellinen toteutettavuus tulee jatkossa tutkia tarkemmin.

Kilpailun ovat järjestäneet Kuopion kaupunki ja Miktech Oy:n hallinnoima Eastwood-ohjelma.

Lisätietoja:

Janne Repo, 040- 5353 231, janne.repo(at)savonia.fi

Aki Hakala, ohjelmajohtaja, Miktech Oy, puh. 0440 361 624, aki.hakala(at)miktech.fi

PALKITUT EHDOTUKSET:

Lunastus (500 €) ehdotukselle: ”Lintukoto”: Venla Leppänen, Jaana Tahkokorpi / Oulun yliopisto

Lunastus (500 €) ehdotukselle: "Rubik”: Paul Thynell, Tuomas Martinsaari / Aalto yliopisto

Lunastus (500 €) ehdotukselle: ”Salattua elämää kotikadulla”: Sanna Liuksiala, Mitra Hernejärvi / Tampereen teknillinen yliopisto

3. Palkinto (1000 €) ehdotukselle: ”Woodstock”: Otto Autio, Kristian Kere, Samuli Summanen / Aalto yliopisto

Jaettu 2. Palkinto (1500 €) ehdotukselle: ”Taipuu kujille”: Pauli Terho / Aalto yliopisto

Jaettu 2. Palkinto (1500€) ehdotukselle: ”Uamu”: Inka Norros, Hannele Cederström, Kirsti Paloheimo, Sini Rahikainen / Aalto yliopisto

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

EASTWOOD 2014 on puutuotealan ja puurakentamisen kasvu- ja kehitysohjelma, jonka tärkein tehtävä on tukea puualan tuotanto- ja palveluyritysten sekä puurakentamisen kilpailukyvyn kehittämistä. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, kunnat ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto. Muut osarahoittajat ovat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitot.