eastwood.fi

Tasokkaalle puurakentamiselle kaivataan jatkoa Etelä-Savossa

Julkaistu 28.03.2014
Etelä-Savon kuntien rakennuslautakunnissa suhtaudutaan myönteisesti puurakentamiseen. Puurakentaminen kiinnostaa päättäjiä varsinkin pienkerrostaloissa ja korjausrakentamisessa, selviää kyselytutkimuksesta, joka tehtiin Miktech Oy:n johtamassa Eastwood-ohjelmassa. Vaativien puurakennuskohteiden toteutus junnaa kuitenkin paikoillaan; seudulle kaivataankin nopeasti uusia kohteita.

Puu on ekologinen rakennusmateriaali, jonka käytön lisäämisellä on myös kansantaloudellinen ja työllistävä merkitys. Kyselyn mukaan puurakentamisen mahdollisuudet ja hyödyt tunnetaan melko hyvin Etelä-Savon kuntien rakennuslautakunnissa. Puun hyödyt kestävän kehityksen kannalta tunnistettiin laajasti, ja kaikki vastaajat uskoivat puurakentamisen lisääntyvän tulevaisuudessa. Puurakentamisen nähtiin myös tuovan lisää työpaikkoja seudulle.

– Etelä-Savossa on jo monta vuotta sitten rakennettu hyvin vaativia puurakennuskohteita, kuten Vihantasalmen puusilta, Haukihalli Haukivuorella, Mikkelin puurakenteinen paloasema ja Savonlinnan Savonlinnasali, sanoo Eastwood-ohjelman johtaja Aki Hakala Miktech Oy:stä. – Sittemmin suurten puurakennuskohteiden rakentaminen on kuitenkin pysähtynyt, vaikka esimerkiksi Mikkelin kaupunki-ilme on uusiutunut loistavasti. Puurakenteisia päiväkoteja on toki rakennettu niin Mikkeliin kuin Mäntyharjuunkin, mutta jostain syystä muualla jo suureen suosioon nousseet puukerrostalot ja muut vaativat kohteet puuttuvat toistaiseksi Mikkelin ja lähikuntien katukuvasta.

Vaikka uusia kohteita ei ole syntynyt, puurakentaminen kiinnostaa edelleen päättäjiä erityisesti asumisviihtyvyyden lisäämiseksi. Myös asumismukavuuden lisääminen ja esimerkin näyttäminen kestävässä kehityksessä ovat tärkeitä motiiveja puurakentamisen edistämiselle. Puurakentamista koskevien päätösten tueksi vastaajat kaipaavat kuitenkin lisätietoa erityisesti runko- ja rakenneratkaisuista sekä puurakentamisen kustannuksista: tiedon tarjoaminen näistä teemoista on yksi keino vauhdittaa myös vaativien kohteiden rakentamista.

– Viimeistään Mikkelin asuntomessuilla olisi hienoa nähdä muiden lähivuosien asuntomessujen tapaan modernia ja näyttävää puukerrostalorakentamista. Toivottavasti eteläsavolaiset yritykset antavat messuilla erittäin tasokkaan mallisuorituksen puukerrosrakentamisesta, toivoo Hakala.

Miktech Oy:n koordinoimassa Eastwood 2014 -ohjelmassa aktivoidaan puurakentamista Itä-Suomessa. Ohjelmassa tehtiin kyselytutkimus, jolla selvitettiin rakennuslautakuntien ja teknisten lautakuntien päättäjien suhtautumista puurakentamiseen. Tutkimus teetettiin Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijoilla. Kyselyyn vastasi 13 rakennuslautakunnan päättäjää yhteensä yhdeksästä Etelä-Savon kunnasta.

Lisätiedot:

Aki Hakala, ohjelmajohtaja, Miktech Oy, 0440 361 624, aki.hakala(at)miktech.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

EASTWOOD 2014 on puutuotealan ja puurakentamisen kasvu- ja kehitysohjelma, jonka tärkein tehtävä on tukea puualan tuotanto- ja palveluyritysten sekä puurakentamisen kilpailukyvyn kehittämistä. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto, kunnat ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto. Muut osarahoittajat ovat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.