eastwood.fi

Eastwood 2008 - 2011

Aikaisempi Eastwood hanke päättyi heinäkuussa 2011. Ohjelman päätavoite oli suhdanteiden yli ulottuva pitkäjänteinen yritystoiminnan kehitys ja kasvu. Ohjelman muut tavoitteet tukivat tätä tavoitetta.

Ohjelman tavoitteet vuosille 2008 - 2011 olivat:

  • Puutuoteteollisuudessa toimivien ja niitä palvelevien yritysten kilpailukyvyn  ja liikevaihdon kasvu
  • Puutuoteteollisuudessa toimivien tuotanto-  ja palveluyritysten osaamisliiketoiminnan kasvu ja sen myötä jalostusarvon nostaminen.
  • Puutuotealan koulutus- ja tutkimustoiminnan hyvä koordinaatio ja resurssien tehokas käyttö
  • Alan hyvä imago (PuuSuomi tehtävä)
  • Puuyritysten toimintaedellytysten ja jatkuvuuden tukeminen