eastwood.fi

Rahoitus

Merkittävien yritysryhmähankkeiden valmistelussa tai starttivaiheessa voidaan käyttää ohjelman ostopalvelujen rahoitusta tarvittavien asiantuntijoiden palkkioihin tai määräaikaisten asiantuntijoiden palkkaamiseen esim. 1- 6 kk:n ajaksi. Yritysryhmän muodostavat yritykset maksavat ohjelmalle erikseen sovittavat osallistumismaksut.

Ohjelman ostopalvelujen rahoitusta voidaan käyttää asiantuntijakuluihin, kun valmisteltavan tai starttivaiheessa olevan merkittävän ja lupaavan kehitys- tai yhteistyöhankkeen toteuttamiseen osallistuu vähintään kolme yhteistyössä toimivaa yritystä. Muut ohjelman rahoitusta ohjaavat kriteerit käydään läpi tapauskohtaisesti.

Yhden yrityksen erilliseen kehittämishankkeeseen ohjelman ostopalvelujen rahoitusta ei voi käyttää. Sen sijaan ohjelman palveluihin kuuluvat myös yrityskohtaisten kehityshankkeiden ja niiden rahoituksen valmistelu ja suunnittelu.

Yrityskohtaisten kehittämishankkeiden tyypillisiä rahoittajia ovat:

ELY-keskus

Tekes

Finnvera