eastwood.fi

Tavoitteet

Eastwood keskittyy erityisesti puualan yritysten sekä puurakentamisen kehittämiseen.

 

Ohjelman tavoitteet yritysten kehittämiseksi ovat:

  • Puutuoteyritysten kilpailukyvyn, liikevaihdon ja kansainvälistymisen kasvu
  • Uusien puutuotealan palveluliiketoimintojen ja puurakentamisen kehittäminen
  • Puurakentamisliiketoiminnan kilpailukyvyn ja liikevaihdon kasvu

Ohjelman tavoitteet puurakentamisen kehittämiseksi ovat:

  • Uuden teollisen puurakentamisen näkyvä käynnistyminen eli uusien puurakennuskohteiden aikaansaaminen
  • Puutuotealan ja puurakentamisen tutkimustoiminnan ja -resurssien tehokas käyttö