eastwood.fi

Yritysryhmät

Yrityskohtaisten hankkeitten ja neuvontojen lisäksi kehittämispäälliköt suunnittelevat ja valmistelevat yritysten kanssa usean yrityksen yhteisiä toimenpiteitä ja kehityshankkeita. Eastwood ohjelman puitteissa voidaan koota erilaisia yritysryhmiä Eastwoodin toiminta-alueella Etelä- ja Pohjois-Savossa mukaan lukien Pohjois-Karjala.

Merkittävien yritysryhmähankkeiden valmistelussa tai starttivaiheessa voidaan käyttää ohjelman ostopalvelurahaa tarvittavien asiantuntijoiden palkkioihin tai määräaikaisten asiantuntijoiden palkkaamiseen. Ohjelman rahoitusta voidaan käyttää, kun valmisteltavan tai starttivaiheessa olevan merkittävän ja lupaavan kehitys- tai yhteistyöhankkeen toteuttamisessa mukana olevat yritykset sitoutuvat yhteistyöhön ja sitoutuvat maksamaan erikseen sovittavat osallistumismaksut.

Yritysryhmä voidaan muodostaa, kun yhteistyössä on mukana vähintään kolme yritystä.

Yritysryhmien kehitystyön aiheita voivat olla esimerkiksi:

  • asiakastarpeiden selvittäminen ja uusien yhteistyökontaktien hakeminen Japanista viennin aloittamiseksi ja vientirenkaan muodostamiseksi Japanin markkinoille
  • uusien vientimahdollisuuksien selvittäminen, vientiosaamisen kehittäminen ja myyntikanavien hakeminen Kiinan ja muun Aasian markkinoille
  • puurakentamisen ja korjausrakentamisen uudet yhteistyökonseptit puutuoteyritysten, rakennusliikkeiden ja muiden toimialojen yritysten tai tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa
  • yritysten tuotannon ja toiminnan kehittäminen CE-merkintäoikeuden hankkimista varten
  • uusien toimintamallien suunnittelu ja valmistelu yritysten yhteistyössä (arvoverkot)
  • lämpöpuukomposiittituotteiden yhteistyöverkoston laajentaminen uusien tuotesovellusten ja uusien liiketoimintojen kehittämiseksi, yrityksiä haetaan
  • lämpöpuun jatkojalostajien yritysryhmien tai yritysketjujen laajentaminen koko Eastwoodin alueella rakentamisen ja sisustamisen tarpeisiin, yrityksiä haetaan
  • kotimaasta kasvua hakevien yritysten markkinointi- ja myyntiosaamisen kehittäminen ja uusien toimintamallien ja palvelukonseptien valmistelu ja suunnittelu, yrityksiä haetaan
  • yritysten tarpeisiin perustuvia yritysryhmien räätälöityjä messu- ja yritystreffikäyntejä (mm. Keski-Eurooppa, Venäjä, Aasia) todellisten uusien vienti- ja yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi ja käynnistämiseksi, yrityksiä haetaan
  • teollisuusalueilla toimivien puutuoteyritysten yhteistyön ja synergian kehittäminen yhdessä alueiden kehittäjien ja muiden yritysten kanssa, esim. UPM:n alue Savonlinnassa ja Soinlahti Iisalmessa

Yritysten tilanteet muuttuvat kuitenkin niin nopeasti, että uusien yritysryhmien kehittämistyön starttitarpeita voi syntyä yllättävän nopeasti tai nykyiset voivat muuttua. Syitä ovat usein nopeat muutokset taloudessa kuten esim. konkurssit, valuuttakurssien nopeat muutokset, päämiesten tilausten ennakoimaton loppuminen tai vaikkapa luonnonilmiöt tai muuttuvat rakennusmääräykset.

Yritysten ulkopuolisen asiantuntijan, yritysten yhteistyön ja kehitysrahoituksen avulla
saadaan selvästi nopeutettua ja tehostettua toimialan kehittämistä.