eastwood.fi

Eastwood-ohjelman palvelut yrityksille

Palvelut perustuvat yritysten tarpeisiin ja ovat täysin luottamuksellisia.

Palvelut on tarkoitettu puualan tuotantoyrityksille, koneita ja palveluja tuottaville yrityksille sekä puurakentamisesta kiinnostuneille ja puurakentamista kehittäville rakennusliikkeille ja niille palveluja tuottaville yrityksille.

Palvelut ovat:

1. Kehittämissuunnitelmien kirjallinen laatiminen rahoittajia varten.

- Sisältää kehittämisrahoituksen määrän arvioimisen ja laskemisen sekä rahoitushakemuksen laatimisen yhdessä yritysten kanssa

2. Kehittämisessä tarvittavien yhteistyökumppanien ja asiantuntijoiden hakeminen.

- Haetaan esim. tarvelähtöisesti laajasta puurakentamisen asiantuntijaverkostosta yritykselle kumppaniehdokkaita. Järjestetään asiantuntijatilaisuuksia yrityksille (esim. rakennusmääräykset, uudet palomääräykset, PES, ääneneristys, yms.)

3. Uusia kansainvälisiä osto- ja myyntiyhteyksiä.

- Erityisesti Japaniin, Kiinaan ja muualle Aasiaan sekä myös Venäjälle yhteistyökumppaniemme kanssa. Myös Keski-Eurooppaan.

4. Yritysten yhteisten kehittämishankkeiden valmistelu ja suunnittelu.

- Valmistelutyöhön kuuluu yhteisten yrityshankkeiden kokoon juokseminen, kirjoittaminen ja käynnistäminen yhdessä yritysten kanssa.

5. Asiantuntijarahaa yritysryhmien hyödyksi.

- Ohjelman käytössä olevalla asiantuntijarahalla voidaan ostaa kehittämistyötä tekevien yritysryhmien (vähintään kolme yritystä) käyttöön  tarvittavia asiantuntijoita, tutkimuksia ja selvityksiä ym. tarpeellista osaamista.

- Kun ohjelman nimissä hankitaan yritysryhmien käyttöön asiantuntijaosaamista tai muita palveluja, niin niiden toteuttamisesta syntyy ryhmiin kuuluville yrityksillä tukea, joka kuuluu de minimis-tuen piiriin

- asiantuntijatöiden arvo on usein 2.000 – 5.000 € , mutta voi olla myös enemmän

- isompiin tarpeisiin tehdään yritysten kanssa usein hakemukset Ely-keskuksee
  tai Tekesiin

6. Puurakentamisen opinto- ja tiedonhankintamatkoja.

- Ohjelma järjestää tiedonhankinta- ja opintomatkoja (1-4 vrk) ulkomaille, mutta myös kotimaan kohteisiin. 

7. Diplomityöntekijöiden hakeminen teknillisistä yliopistoista tai korkeakouluista (Oulu, Tampere, Otaniemi.) 

päivitetty 20.5.2014